CGNET.cz

Jak platit za internet a TV

Předplaťte si naše služby libovolnou peněžní částkou:

a) Bezhotovostní úhradou na náš účet 0390952399 / 0800 (variabilní symbol je totožný s Vaším zákaznickým číslem - obdržíte při podpisu smlouvy nebo aktivaci zvoleného internetového tarifu. Ideálním řešením je zřídit si u své banky trvalý příkaz.

b) Hotovostní úhradou na našem kontaktním místě CGNET.cz - adresa Přerubenice 44, 27054 Přerubenice (pondělí - neděle 09.00 - 20.00 hod.). Ideálním řešením při tomto způsobu úhrady je zaplatit na více měsíců dopředu.

Za každé uplynulé období (zpravidla 1 měsíc) využívání internetu v síti CGNET.cz Vám z Vašeho předplaceného kreditu bude počátkem následujícího období odečtena peněžní částka odpovídající sazbě u Vámi zvoleného tarifu - v den čerpání přednabitého kreditu (peněžní částky) je tedy nutné mít dostatečný kredit.

Vámi zvolený tarif můžete kdykoliv e-mailem nebo telefonicky změnit na jiný s platností od začátku následujícího období. Pokud je na Vámi využívaný tarif vázána případná akční sleva, můžete tak učinit až po uplynutí doby, kterou je čerpání příslušné slevy podmíněno. Toto ustanovení neplatí, jedná-li se o přechod na vyšší tarif.

  

Tarif Víkend (Pá - Ne) - musíte mít přednabitý kredit

Předpokladem pro aktivaci je mít předem uzavřenou smlouvu na využívání tarifu Víkend a dostatečný kredit na Vašem CGNET.cz kontě. Za každý uplynulý víkend (počítáno Pá 00:01 až Ne 23:59) Vám bude (v případě zaznamenaného datového trafiku) stržena přednabitá částka odpovídající sazbě Vámi zvoleného tarifu. Typ tarifu můžete měnit počátkem každého týdne. Pro změnu tarifu kontaktujte našeho zástupce.

  

Tarif Sezóna - musíte mít přednabitý kredit

Předpokladem pro aktivaci je mít předem uzavřenou smlouvu na využívání tarifu Sezóna a dostatečný kredit na Vašem CGNET.cz kontě. Za každé uplynulé měsíční období (například 10. července - 9. srpna) Vám bude stržena přednabitá částka odpovídající sazbě Vámi zvoleného tarifu. Tento tarif lze aktivovat minimálně na 1 měsíc a maximálně na 6 měsíců v příslušném kalendářním roce (pohyblivý začátek měsíčního období). Typ tarifu můžete měnit každý měsíc. Pro aktivaci / deaktivaci / změnu tarifu kontaktujte našeho zástupce.

 

Tarif Den (Po, Út, St, Čt nebo Pá bez víkendu) - musíte mít přednabitý kredit

Předpokladem pro aktivaci je mít předem uzavřenou smlouvu na využívání tarifu Den a dostatečný kredit na Vašem CGNET.cz kontě. Za každý den (Po, Út, St, Čt nebo Pá bez víkendu) Vám bude (v případě zaznamenaného datového trafiku) stržena přednabitá částka odpovídající sazbě Vámi zvoleného tarifu. Typ tarifu můžete měnit počátkem každého týdne. Pro změnu tarifu kontaktujte našeho zástupce.

 

Přehled sankcí při prodlení plateb za poskytnutou Službu IP

Za každé uplynulé období (zpravidla 1 měsíc) využívání internetu v síti CGNET.cz Vám bude počátkem následujícího období odečtena peněžní částka odpovídající sazbě u Vámi zvoleného tarifu.

Příklad:

Smlouvu na trvalé využívání internetu v síti CGNET.cz jste uzavřeli 18. srpna. Na náš bankovní účet je nutné kdykoliv v průběhu následujícího měsíčního období využívání, nejpozději však 17. září, zaslat peněžní částku minimálně ve výši odpovídající sazbě sjednaného tarifu. Pokud se tak stalo, 18. září Vám bude příslušná částka zaúčtována. Do 15 dnů od data obdržení platby na náš účet Vám bude vystaven daňový doklad ve formátu .PDF a zaslán na Váš kontaktní email.

Sankce za prodlení plateb za poskytnutou Službu IP:

  1. den po splatnosti platby - SMS upomínka s informací o prodlení platby

  7. den po splatnosti platby - SMS upomínka s uvedením termínu úhrady a termínu případného odpojení

14. den po splatnosti platby - odpojení internetu

Opětovné připojení  -  po úhradě celé dlužné částky a po úhradě nákladů poskytovatele na opětovné připojení uživatele k internetu ve výši 100 Kč, v termínu zpravidla do 24 hod. od úhrady.

 

Jednostranné vypovězení Smlouvy o poskytování připojení k internetu

Neustále se opakující prodlení plateb uživatele za poskytnutou Službu IP podstatně navyšují provozní náklady poskytovatele a jsou oprávněným důvodem k jednostrannému vypovězení smlouvy o poskytování připojení k internetu.

Porušování autorských práv, například sdílení hudby a filmů přes P2P aplikace, jsou oprávněným důvodem k jednostrannému vypovězení smlouvy o poskytování připojení k internetu.

Facebook

Kulturní vyžití

Česko na dlani

RYCHLOST.CZ - test připojení internetu, databáze internetového připojení, diskuzní fórum