CGNET.cz

 

CGNET.cz
člen obchodní skupiny
CEBRA GROUP 

Kancelář:
Přerubenice 44
270 54 Přerubenice
Czech Republic

Provozovatel CGNET.cz - fakturace:
Ing. Václav Studnička
IČ: 71695231
DIČ: CZ7507141202
Číslo osvědčení ČTÚ: 3726
Územní rozsah: Středočeský kraj

Centrální telefonní linka - HOTLINE:

- centrální technická podpora WIFI klientů CGNET.cz
- kontakty na obchodníky
- kontakty na servisní techniky

Tel.: 732 492 190
Pondělí - Neděle 09.00 - 22.00 hod.

E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Skype phone
: cebra.cz

Objednávky, zaměření signálu, smlouvy:

Tel.: 605 839 559
Pondělí - Neděle 09.00 - 21.00 hod.

 

 

Zásady ochrany soukromí a zpracování osobních údajů zákazníků a obchodních partnerů podnikatele Ing. Václava Studničky, poskytovatele veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod obchodní značkou CGNET.cz a produktů a služeb pod obchodní značkou CEBRA GROUP

 

Vážený zákazníku,

 Rádi bychom vás informovali, že na základě Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) vydal podnikatel Ing. Václav Studnička nové Zásady ochrany soukromí a zpracování osobních údajů jeho zákazníků a obchodních partnerů.

 

 Důvod zpracování vašich osobních údajů

 Vaše osobní údaje náš tým zpracovává pro následující účely:

 

 • Primárně budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem uzavření smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a následně za účelem poskytování objednaných služeb. Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), přičemž však rozsah osobních údajů, které musíme pro účely smlouvy zpracovávat, je částečně určen § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

 

 • Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem přímého marketingu, příp. zasílání novinek v poskytování našich služeb (pokud nevyjádříte svůj nesouhlas s tímto účelem zpracování). Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v možnosti seznámit vás v budoucnu s nejnovějšími nabídkami našich služeb, které pro vás mohou být výhodnější než služby stávající, a informovat Vás o chystaných nových vlastnostech našich produktů a služeb nebo o promo akcích, které by vás mohly zajímat.

 

 • Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem plnění povinností podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví. Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 • Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem jejich případného poskytnutí orgánům činným v trestním řízení a dalším subjektům uvedeným v § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je plnění naší právní povinnosti stanovené § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem příp. ochrany našich práv ve správním, civilním či trestním řízení (pokud byste např. neplnil své povinnosti nebo se naopak domníval, že podnikatel Ing. Václav Studnička neplní své smluvní či zákonné povinnosti). Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v možnosti ochrany našich práv.

 

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem vrácení příp. bezdůvodného obohacení (přeplatků nebo zařízení, které jste nám po ukončení smlouvy zaslal navzdory tomu, že jste byl jeho vlastníkem). Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je splnění naší právní povinnosti stanovené § 2991 zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 • Vaše osobní údaje budeme s vaším souhlasem v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem oslovení (přímého marketingu) i po ukončení smlouvy. Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 • Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem školení a zajišťování kvality. Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v nutnosti školení našich pracovníků, aby vám byli schopni poskytovat prvotřídní služby.

 

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem vedení tzv. marketingového blacklistu. Právním důvodem zpracování vašich osobních údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřování v nutnosti vědět, kdo nesouhlasí se zasíláním přímého marketingu.

 

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem řízení našich výsledků. Osobní údaje můžeme používat v případech, kdy vás žádáme o zpětnou vazbu ve vztahu k fungování našich produktů a služeb, našich služeb péče o zákazníky a naší údržby a provozu. Pokud to umožňují příslušné právní předpisy, můžeme používat informace týkající se vašeho používání našich produktů a služeb a přístupu k nim pro účely řízení provozu, vyřizování dotazů zákazníků a pro účely prevence a odhalování podvodů. Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 • Vaše údaje budeme zpracovávat i za účelem zjištění přetížení kapacity sítě, narušení bezpečnosti a integrity naší sítě, bezpečnosti služby, a případného následného omezení nebo přerušení poskytování služeb na nezbytně dlouhou dobu z provozních, technických a bezpečnostních důvodů. Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v zajištění bezpečnosti sítě.

 

Výčet vašich osobních údajů, které budeme zpracovávat

Pro účely uvedené pod body 1 až 11 budeme zpracovávat následující nebo jen některé z následujících osobních údajů týkajících se vaší osoby:

Jméno a příjmení, titul, e-mail, telefonní číslo, IČ, DIČ, adresa místa instalace, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, fakturační adresa, klientské číslo, údaje o zařízení (model hardwaru atd.), údaje o internetových službách (množství využitých dat, doba trvání relace, zařízení, IP/MAC adresa), údaje o sledování televize (využívání našich služeb), technické údaje jako například kvalita připojení, kategorie balíčku služeb), informace o odebíraných službách, informace o provedených platbách, daňové doklady, nesouhlas s kontaktováním za účelem marketingu, účetní doklady a záznamy, provozní a lokalizační údaje, vaše zpětná vazba ve vztahu k fungování našich produktů a služeb, údaje o přetížení kapacity sítě, narušení bezpečnosti a integrity sítě.

Způsob nakládání s vašimi osobními údaji

K vašim osobním údajům mohou mít přístup i dodavatelé našich IT systémů a aplikací. Tito samozřejmě vaše údaje žádným způsobem nevyužívají. V rámci údržby IT systémů a aplikací k nim však mohou mít přístup. Podobně jako i jiní dodavatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Můžete nás požádat o vymazání vašich údajů.

Můžete požádat o omezení zpracování vašich údajů v následujících případech (vždy, prosíme, ve své žádosti uvádějte, který případ se na vás vztahuje):

 • pokud zpochybňujete přesnost vašich údajů
 • pokud se domníváte, že bychom vaše údaje neměli zpracovávat, ale nepřejete si, abychom je vymazali
 • pokud vaše údaje již nadále nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro účely svých právních nároků
 • pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování a my si potřebujeme ověřit, zda bychom měli vaše údaje dále zpracovávat

Aktualizace našich zásad ochrany soukromí

Jsme oprávněni provádět změny těchto zásad tak, aby v nich byly zohledněny naše nové služby a také vývoj trhu. Každou novou verzi těchto zásad zveřejníme na našem webu a budeme vás předem informovat o všech změnách, jež by mohly mít vliv na vámi objednané služby.

Vaše možnosti v případě, že nebudete spokojeni s naším způsobem zpracování vašich osobních údajů

Pokud nejste spokojeni s tím, jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme, tedy pokud se domníváte, že postupujeme při zpracování vašich osobních údajů protiprávně, nebo se domníváte, že došlo k porušení některých z vašich výše uvedených práv, máte možnost obrátit se se stížnostmi na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), aktuální kontaktní údaje naleznete na webu www.uoou.cz

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo stížností se můžete obrátit i na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (neboli zkráceně „DPO“) prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook

Kulturní vyžití

Česko na dlani

RYCHLOST.CZ - test připojení internetu, databáze internetového připojení, diskuzní fórum